LAO ĐỘNG – NHÂN SỰ

GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CHO THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI (PHẦN 1)

diễn giả: MS. Đàm Ngọc Thy thời gian:9/25/2015

CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI ( PHẦN 2)

diễn giả: Ms. Phạm Thị Út thời gian: 9/22/2015

CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI ( PHẦN 1)

diễn giả: Ms. Phạm Thị Út thời gian: 9/22/2015

Thủ Tục Xin Visa

Thủ tục xin cấp Visa: “Các bước cần thiết để chuẩn bị hồ sơ và quy trình xin cấp Visa”. Xem Tiếp

Thủ Tục Xin Cấp Giấy Phép Lao Động – Work Permit

Xin Giấp phép LĐ: Quy trình xin cấp Giấy phép Lao động tại Việt Nam dành cho các đối tượng Xem Tiếp

Văn Phòng Đại Diện – Representatives Office License

Văn phòng Đại diện: Tổng quan về quy trình xin cấp phép mở Văn phòng Đại diện cho Thương nhân Xem Tiếp