KỸ NĂNG MỀM

[TPHCM] KỸ NĂNG XỬ LÝ PHÀN NÀN ĐỂ LUÔN CÓ KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT

Thời gian: Thứ 6, 24/11/2017   7 giờ 08:45 – 12:00 & 13:15 – 17:00 Diễn giả: Ms. TRẦN Xem Tiếp

QUY TRÌNH PHỎNG VẤN TUYỂN DỤNG (PHẦN 3)

Diễn giả:Nguyễn Thị Hồng Thảo Thời gian:2/3/2016

QUY TRÌNH PHỎNG VẤN TUYỂN DỤNG (PHẦN 2)

Diễn giả:Nguyễn Thị Hồng Thảo Thời gian:2/3/2016

QUY TRÌNH PHỎNG VẤN TUYỂN DỤNG (PHẦN 1)

Diễn giả:Nguyễn Thị Hồng Thảo Thời gian: 2/3/2016

VỊ TRÍ CHỖ NGỒI TRONG PHÒNG HỌP

diễn giả: Ms. Ngô Hồng Nhung thời gian: 8/9/2015

KỸ NĂNG GIỜ GIẤC – CUỘC HẸN

diễn giả: Ms. Ngô Hồng Nhung thời gian: 8/9/2015

KỸ NĂNG TRANG ĐIỂM ( PHẦN 2)

diễn giả: Ms. Ngô Hồng Nhung thời gian: 8/27/2015

KỸ NĂNG TRANG ĐIỂM ( phần 1)

diễn giả: Ms. Ngô Hồng Nhung thời gian: 8/27/2015

KỸ NĂNG TRAO ĐỔI DANH THIẾP

diễn giả: Ms. Đinh Thị Tuyết Nhung

KỸ NĂNG CHÀO HỎI

Diễn giả: Ms. Đinh Thị Tuyết Nhung Thời gian: 12/8/2015