[HCM] ĐỌC HIỂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHO NGƯỜI KHÔNG CHUYÊN

Thời gian: Thứ 5, 22/03/2018(6 tiếng) 08h45 – 12h00 & 13h30 – 16h30 Diễn giả: Ms. Võ Thị Xem Tiếp

[BÌNH DƯƠNG] DIỄN ĐÀN LAO ĐỘNG QUÝ 1 – 2018

Có thể nói lao động – nhân sự là một trong những lĩnh vực quan trọng trong doanh nghiệp bởi đó Xem Tiếp

[HCM] DIỄN ĐÀN LAO ĐỘNG QUÝ 1 – 2018

Có thể nói lao động – nhân sự là một trong những lĩnh vực quan trọng trong doanh nghiệp bởi đó Xem Tiếp

[BÌNH DƯƠNG] NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ CHO QUẢN LÝ CẤP TRUNG

Thời gian: Thứ 4, 07/03/2018 6 giờ 09:00 – 16:00 Diễn giả: Mr. Phan Hữu Lộc • Chứng chỉ quốc Xem Tiếp

NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ CHO QUẢN LÝ CẤP TRUNG

Thời gian: Thứ 3, 06/03/2018 6 giờ 08:45 – 17:00 Diễn giả: Mr. Phan Hữu Lộc • Chứng chỉ quốc Xem Tiếp

GIẢI PHÓNG NGÔN NGỮ CƠ THỂ GIÚP GIAO TIẾP VỚI KHÁCH HÀNG HIỆU QUẢ

Thời gian: Thứ 5, 01/03/2018 3 giờ 30′ 13:30 – 17:00 Diễn giả: Ms. NGUYỄN THỊ HỒNG THẢO • Xem Tiếp

ỨNG DỤNG KỸ NĂNG QUẢN LÝ THỜI GIAN HIỆU QUẢ & CHU TRÌNH PDCA VÀO TRONG CÔNG VIỆC HẰNG NGÀY

Thời gian: Thứ 4, 28/02/2018 6 giờ 09:00 – 16:00 Diễn giả: Ms. NGUYỄN THỊ HỒNG THẢO • Trên 10 Xem Tiếp

[BÌNH DƯƠNG] ĐỂ THỰC HIỆN TỐT HOURENSOU TRONG DOANH NGHIỆP NHẬT

Thời gian: Thứ 4, 07/02/2018 6 giờ 09:00 – 16:00 Diễn giả: Ms. NGUYỄN THỊ HỒNG THẢO • Trên 10 Xem Tiếp

[BÌNH DƯƠNG] Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Quyết toán thuế TNCN là một vấn đề thường được quan tâm, đặc biệt là vào thời Xem Tiếp