[BÌNH DƯƠNG] ĐỂ THỰC HIỆN TỐT HOURENSOU TRONG DOANH NGHIỆP NHẬT

[BÌNH DƯƠNG] ĐỂ THỰC HIỆN TỐT HOURENSOU TRONG DOANH NGHIỆP NHẬT

Tháng Hai 7, 2018 6:18 sáng

Thời gian: Thứ 4, 07/02/2018
6 giờ
09:00 – 16:00
Diễn giả: Ms. NGUYỄN THỊ HỒNG THẢO
1
• Trên 10 năm kinh nghiệm làm việc về hành chính – nhân sự
– tư vấn tuyển dụng – tư vấn nội bộ tại doanh nghiệp Nhật Bản.
• Phụ trách điều phối các hội thảo kỹ năng mềm, nhân sự của Value Create Vietnam.
Đối tượng: Nhân viên dưới 3 năm kinh nghiệm(Số lượng: 32 người)
Phí tham dự: 1,000,000 VND/người (đã bao gồm tea-break, phí in tài liệu, chưa bao gồm 10% VAT)
Nội dung chính:

PHẦN 1:

1. Tự đánh giá kỹ năng Hou-ren-sou (Báo cáo – Liên lạc – Thảo luận)
2. Khái niệm và các dạng Báo cáo – Liên lạc – Thảo luận

3. Tầm quan trọng của Báo cáo – Liên lạc – Thảo luận

PHẦN 2:

1. Khái niệm:
a. Báo cáo là gì?
b. Liên lạc là gì?
c. Thảo luận là gì?
2. Những điểm cần lưu ý khi thực hiện Báo cáo – Liên lạc – Thảo luận
Đối tượng, Lý do, Thời điểm, Thời hạn, Thứ tự nội dung, Thái độ, Phương thức
a. Những điểm cần lưu ý để thực hiện tốt Báo cáo
b. Những điểm cần lưu ý để thực hiện tốt Liên lạc
c. Những điểm cần lưu ý để thực hiện tốt Thảo luận
3. Những lưu ý đối với cấp dưới và cấp trên khi Báo cáo- Liên lạc-Thảo luận
a. Làm thế nào để nhận chị từ cấp trên tốt
b. Làm thế nào để ra chỉ thị và Báo cáo – Liên lạc – Thảo luận với nhân viên hiệu quả

PHẦN 3: Lưu ý khi Báo cáo- Liên lạc-Thảo luận về sự cố phát sinh

PHẦN 4: Rèn luyện Báo cáo- Liên lạc-Thảo luận thông qua bài tập giải quyết tình huống, diễn tập tình huống