ỨNG DỤNG KỸ NĂNG QUẢN LÝ THỜI GIAN HIỆU QUẢ & CHU TRÌNH PDCA VÀO TRONG CÔNG VIỆC HẰNG NGÀY

ỨNG DỤNG KỸ NĂNG QUẢN LÝ THỜI GIAN HIỆU QUẢ & CHU TRÌNH PDCA VÀO TRONG CÔNG VIỆC HẰNG NGÀY

Tháng Hai 28, 2018 4:09 sáng

Thời gian: Thứ 4, 28/02/2018
6 giờ
09:00 – 16:00
Diễn giả: Ms. NGUYỄN THỊ HỒNG THẢO
1
• Trên 10 năm kinh nghiệm làm việc về hành chính – nhân sự
– tư vấn tuyển dụng – tư vấn nội bộ tại doanh nghiệp Nhật Bản.
• Phụ trách điều phối các hội thảo kỹ năng mềm, nhân sự của Value Create Vietnam.
Đối tượng: Nhân viên dưới 3 năm kinh nghiệm(Số lượng: 32 người)
Phí tham dự: 1,000,000 VND/người (đã bao gồm tea-break, phí in tài liệu, chưa bao gồm 10% VAT)
Nội dung chính:

Phần 1: PDCA là gì?

Phần 2: Vai trò và tầm quan trọng từng giai đoạn trong PDCA
2.1. PLAN ~ Xác định rõ mục tiêu, lập kế hoạch thực hiện ~
– Phương pháp lập mục tiêu
– Các bước lập kế hoạch thực hiện
– Những điểm cần lưu ý để lập 1 kế hoạch khả thi
2.2. DO ~ Tiến hành công việc hàng ngày hiệu quả ~
– Lập và quản lý to-do-list
– Sắp xếp công việc hiệu quả
2.3. CHECK ~ Kiểm tra tiến độ và chuẩn bị
bước tiếp theo ~
– Tầm quan trọng của kiểm tra
– Các bước và phương pháp kiểm tra
2.4. ACTION ~ Cải tiến để hoàn thành mục tiêu ~
– Những nguyên nhân thường gây thất bại khi cải tiến
– Các bước tiến hành cải tiến

Phần 3: Thảo luận và chia sẻ

——————————————

1. Tại sao đôi khi chúng ta bị thời gian quản lý?
2. Làm thế nào để sắp xếp thứ tự ưu tiên
trong công việc.
3. Xây dựng thói quen để sử dụng thời gian hiệu quả