GIẢI PHÓNG NGÔN NGỮ CƠ THỂ GIÚP GIAO TIẾP VỚI KHÁCH HÀNG HIỆU QUẢ

GIẢI PHÓNG NGÔN NGỮ CƠ THỂ GIÚP GIAO TIẾP VỚI KHÁCH HÀNG HIỆU QUẢ

Tháng Ba 1, 2018 8:04 sáng

Thời gian: Thứ 5, 01/03/2018
3 giờ 30′
13:30 – 17:00
Diễn giả: Ms. NGUYỄN THỊ HỒNG THẢO
1
• Trên 10 năm kinh nghiệm làm việc về hành chính – nhân sự
– tư vấn tuyển dụng – tư vấn nội bộ tại doanh nghiệp Nhật Bản.
• Phụ trách điều phối các hội thảo kỹ năng mềm, nhân sự của Value Create Vietnam.
Đối tượng: Nhân viên dưới 3 năm kinh nghiệm
(Số lượng: 32 người)
Phí tham dự: 700,000 VND/người (đã bao gồm tea-break, phí in tài liệu, chưa bao gồm 10% VAT)
Nội dung chính:

Phần 1: Khái quát và tự đánh giá

• Giao tiếp phi ngôn ngữ (ngôn ngữ cơ thể) là gì?
• Tầm quan trọng của giao tiếp phi ngôn ngữ khi

làm việc với khách hàng
• Chia sẻ những thất bại và thành công khi giao tiếp

phi ngôn ngữ với khách hàng
• Để giao tiếp phi ngôn ngữ với khách hàng hiệu quả

Phần 2: Để giao tiếp phi ngôn ngữ với khách hàng hiệu quả

Bước 1: Loại bỏ những ngôn ngữ cơ thể tiêu cực

Bước 2: Phát huy ngôn ngữ cơ thể tích cực • Ngôn ngữ cơ thể tích cực cơ bản

• Ngôn ngữ cơ thể thể hiện sự thân thiện khi chào hỏi khách hàng

• Ngôn ngữ cơ thể thể hiện sự tự tin trong cuộc họp, khi làm việc với khách hàng

• Ngôn ngữ cơ thể thể hiện sự chân thành khi tiễn khách ra về

• Ngôn ngữ cơ thể thể hiện sự
chuyên nghiệp khi đối ứng khách hàng qua điện thoại

Bước 3: Luôn săn sóc và duy trì