NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ CHO QUẢN LÝ CẤP TRUNG

NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ CHO QUẢN LÝ CẤP TRUNG

Tháng Ba 6, 2018 8:54 sáng

Thời gian: Thứ 3, 06/03/2018
6 giờ
08:45 – 17:00
Diễn giả: Mr. Phan Hữu Lộc
lec_mr_huuloc
• Chứng chỉ quốc tế về Chuyên gia huấn luyện & đào tạo – Master or Train the Trainer
• Chứng chỉ quốc tế Người điều phối bậc thầy – Master Facilitator
Đối tượng: Nhân viên quản lý cấp trung
(Số lượng: 32 người)
Phí tham dự: 1,200,000 VND/người (đã bao gồm tea-break, phí in tài liệu, chưa bao gồm 10% VAT)
Nội dung chính:

PHẦN 1: TRỞ THÀNH QUẢN LÝ CHUYÊN NGHIỆP

1. Thỏa thuận danh dự + mục tiêu khóa học
2. Hiểu rõ 4 vai trò và 2 nhiệm vụ chính của quản lý/quản lý 3. Hoàn thiện năng lực bản thân trước khi trở thành quản lý bán hàng hiệu quả
4. Lộ trình phát triển sự nghiệp quản lý

PHẦN 2: HOẠCH ĐỊNH VÀ THIẾT LẬP MỤC TIÊU HIỆU QUẢ TRONG QUẢN LÝ CÔNG VIỆC
1. Thực hành công cụ PDCA trong công việc quản lý.
2. Phát huy sức mạnh tập thể cho mục tiêu chung với “Peer Advicce”

3. Biết cách triển khai mục tiêu SMART
4. Ma trận hoạch định thời gian 6W công cụ: “things to do”

PHẦN 3: NGHỆ THUẬT ỦY THÁC VÀ GIAO VIỆC HIỆU QUẢ
1. Tại sao nên giao việc?
2. Những công việc nên giao là gì?