Thủ Tục Xin Visa

Thủ Tục Xin Visa

Tháng Bảy 30, 2015 10:30 sáng

Thủ tục xin cấp Visa: “Các bước cần thiết để chuẩn bị hồ sơ và quy trình xin cấp Visa”.

Diễn giả: Anh TRẦN NGUYÊN TRUNG – Giám đốc I-GLOCAL.