KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VỚI THANH TRA THUẾ

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VỚI THANH TRA THUẾ

Tháng Sáu 22, 2016 4:37 sáng

Diễn giả: Mr. Cao Hoàng Vương, Mr. Võ Tấn Hữu

Thời gian, địa điểm: 19/11/2014 tại TPHCM.

Nội dung:

1. Tổng quan quy định pháp luật về thanh tra thuế

2. Hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp khi thanh tra thuế

3. Một số kỹ năng cần thiết

4. Thảo luận một số tình huống thực tế

5. Tổng kết