CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI ( PHẦN 2)

CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI ( PHẦN 2)

Tháng Sáu 30, 2016 5:10 chiều


diễn giả: Ms. Phạm Thị Út
thời gian: 9/22/2015