QUY TRÌNH PHỎNG VẤN TUYỂN DỤNG (PHẦN 1)

QUY TRÌNH PHỎNG VẤN TUYỂN DỤNG (PHẦN 1)

Tháng Sáu 30, 2016 5:56 chiều


Diễn giả:Nguyễn Thị Hồng Thảo
Thời gian: 2/3/2016