QUY TRÌNH PHỎNG VẤN TUYỂN DỤNG (PHẦN 2)

QUY TRÌNH PHỎNG VẤN TUYỂN DỤNG (PHẦN 2)

Tháng Sáu 30, 2016 5:57 chiều


Diễn giả:Nguyễn Thị Hồng Thảo
Thời gian:2/3/2016