QUY TRÌNH PHỎNG VẤN TUYỂN DỤNG (PHẦN 3)

QUY TRÌNH PHỎNG VẤN TUYỂN DỤNG (PHẦN 3)

Tháng Sáu 30, 2016 5:58 chiều


Diễn giả:Nguyễn Thị Hồng Thảo
Thời gian:2/3/2016