Giới Thiệu Công Ty

Giới Thiệu

Tên tập đoàn I-GLOCAL GROUP (IGL)
Các công ty trong tập đoàn
Tháng 9/2003

Thành lập Văn phòng đầu tiên tại Việt Nam, với tên gọi ban đầu là
VIETNAM BUSINESS PLATFORM CO., LTD.

write essays

Tháng 7/2004

Thành lập Chi nhánh I-GLOCAL CO., LTD. tại Thành phố Hồ Chí Minh

Tháng 9/2006

Thành lập I-GLOCAL RESOURCES CO., LTD. Công ty hỗ trợ tuyển dụng nhân sự, Việt Nam

Tháng 9/2008

Thành lập KMC CO., LTD. Hỗ trợ nghiệp vụ Kế toán, Việt Nam

Tháng 8/2009

Thành lập IGL AUDIT CO., LTD. Công ty Kiểm toán, Việt Nam
(Hiện tại, Crowe Horwath Vietnam Audit Co.,Ltd)

Tháng 4/2010

Thành lập I-GLOCAL Chi nhánh Cambodia

Tháng 10/2012

Tham gia tập đoàn Crowe Horwath International

Tháng 4/2013

Thành lập Chi nhánh tại Hải Phòng

Tháng 5/2014

Thành lập VINA BOOKKEEPING CO., LTD., Công ty cung cấp dịch vụ Kế toán

Tổng vốn đầu tư 1,000,000 USD
Chủ tịch Kaburagi Yusuki
Nhà đầu tư
  • Kaburagi Yusuke
  • Nguyễn Đình Phúc
  • Nguyễn Quỳnh Nam
  • Vũ Lâm
Số lượng nhân viên Toàn tập đoàn: 200 nhân viên (9 người Nhật Bản)
Hồ sơ khách hàng Hơn 500 công ty, trong đó trên 90% là công ty có vốn đầu tư Nhật Bản, 30% là công ty đang lên sàn.
Địa chỉ văn phòng
Văn phòng Hồ Chí Minh:

Tầng 14, Tòa nhà Maritime Bank Tower, 180-192 Đường Nguyễn Công Trứ,
Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: +84 8 3827 8096 | Fax: +84 8 3827 9087
Văn phòng Hà Nội:

Phòng 1206, Tầng 12, Indochina Plaza Hanoi Tower,

241 Đường Xuân Thủy,Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: +84 4 2220 0334 | Fax: +84 4 2220 0335
Văn phòng Cambodia:

13th Floor, Phnom Penh Tower, #445, Monivong Blve (St.93/232), Sangkat Boeung Pralit, Khan 7 Makara, Phnom Penh, Cambodia

Điện thoại: +855 23 964 405
Văn phòng Nhật Bản:

Tầng 4, Tòa nhà Yaesu, 2-10-8 Yaesu, Chuo-ku, Tokyo, 104-0028, Japan

Điện thoại: +81 3 6262 3671 | Fax: +81 3 6262 3672

Website www.i-glocal.com
Email info@i-glocal.com

High quality paper authors can be very expensive however their posts are almost always amazing

Writing on this short note is also possible. Let’s for instance, you’re in charge of a small business with two outlets, you at house town as well as also another in a paper writers cheap closeby town. You need to present your buyer both an outstanding thing and an instant service. Let’s have a professional paper author to compose a good article on the quick service for your own socket and get the same article written within a different format to the client in another town.