Giới Thiệu Công Ty

Giới Thiệu

Tên tập đoàn I-GLOCAL GROUP (IGL)
Các công ty trong tập đoàn
Tháng 9/2003

Thành lập Văn phòng đầu tiên tại Việt Nam, với tên gọi ban đầu là
VIETNAM BUSINESS PLATFORM CO., LTD.

write essays

Tháng 7/2004

Thành lập Chi nhánh I-GLOCAL CO., LTD. tại Thành phố Hồ Chí Minh

Tháng 9/2006

Thành lập I-GLOCAL RESOURCES CO., LTD. Công ty hỗ trợ tuyển dụng nhân sự, Việt Nam

Tháng 9/2008

Thành lập KMC CO., LTD. Hỗ trợ nghiệp vụ Kế toán, Việt Nam

Tháng 8/2009

Thành lập IGL AUDIT CO., LTD. Công ty Kiểm toán, Việt Nam
(Hiện tại, Crowe Horwath Vietnam Audit Co.,Ltd)

Tháng 4/2010

Thành lập I-GLOCAL Chi nhánh Cambodia

Tháng 10/2012

Tham gia tập đoàn Crowe Horwath International

Tháng 4/2013

Thành lập Chi nhánh tại Hải Phòng

Tháng 5/2014

Thành lập VINA BOOKKEEPING CO., LTD., Công ty cung cấp dịch vụ Kế toán

Tổng vốn đầu tư 1,000,000 USD
Chủ tịch Kaburagi Yusuki
Nhà đầu tư
  • Kaburagi Yusuke
  • Nguyễn Đình Phúc
  • Nguyễn Quỳnh Nam
  • Vũ Lâm
Số lượng nhân viên Toàn tập đoàn: 200 nhân viên (9 người Nhật Bản)
Hồ sơ khách hàng Hơn 500 công ty, trong đó trên 90% là công ty có vốn đầu tư Nhật Bản, 30% là công ty đang lên sàn.
Địa chỉ văn phòng
Văn phòng Hồ Chí Minh:

Tầng 14, Tòa nhà Maritime Bank Tower, 180-192 Đường Nguyễn Công Trứ,
Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: +84 8 3827 8096 | Fax: +84 8 3827 9087
Văn phòng Hà Nội:

Phòng 1206, Tầng 12, Indochina Plaza Hanoi Tower,

241 Đường Xuân Thủy,Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: +84 4 2220 0334 | Fax: +84 4 2220 0335
Văn phòng Cambodia:

13th Floor, Phnom Penh Tower, #445, Monivong Blve (St.93/232), Sangkat Boeung Pralit, Khan 7 Makara, Phnom Penh, Cambodia

Điện thoại: +855 23 964 405
Văn phòng Nhật Bản:

Tầng 4, Tòa nhà Yaesu, 2-10-8 Yaesu, Chuo-ku, Tokyo, 104-0028, Japan

Điện thoại: +81 3 6262 3671 | Fax: +81 3 6262 3672

Website www.i-glocal.com
Email info@i-glocal.com