Giới Thiệu Công Ty

Ban Điều Hành

Giới Thiệu Thành Viên

sodoquanly_img01

Ông Yusuke Kaburagi – Chủ tịch

Sinh năm 1972

Sau khi tốt nghiệp khoa Kinh tế Đại học Keio (Nhật Bản) tháng 3 năm 1994, ông làm việc tại Arthur Andersen chi nhánh tại Việt Nam từ tháng 10 năm 1996. Năm 2003, ông Kaburagi tách ra thành lập Tập đoàn I-GLOCAL

Ông là chuyên gia Nhật Bản đầu tiên có chứng chỉ hành nghề Kế toán tại Việt Nam (CPA Việt Nam)

Sơ lược tiểu sử
Năm 1994 Tốt nghiệp khoa Kinh tế Đại học Keio
Năm 1996 Làm việc tại Arthur Andersen (Tiền thân của KPMG)
Năm 2000 Làm việc tại Arthur Andersen tại Việt Nam
Năm 2000 Đạt chứng chỉ hành nghề Kế toán tại Nhật Bản (Chuyên gia Kế toán số 15622)
Năm 2000 Đạt chứng chỉ hành nghề Kế toán tại Việt Nam Số N0291/KTV, Bộ Tài chính)
Năm 2003 Thành lập tập đoàn I-Glocal
Năm 2011 Đạt chứng chỉ hành nghề Kế toán tại Cambodia (Số 00216, Hiệp hội Kế toán Cambodia)


sodoquanly_img02

Ông Takayuki Jitsuhara – Tổng giám đốc I-GLOCAL CO., LTD.

Sinh năm 1983

Năm 2007, ông tốt nghiệp khoa Kiến trúc Đại học Kobe (Nhật Bản). Sau 2 năm kinh nghiệm làm nhân viên bán hàng cho một công ty Bất động sản lớn có niêm yết trên sàn chứng khoán, ông đã lấy được chứng chỉ hành nghề Kế toán Mỹ (US CPA). Năm 2009, ông Jitsuhara tham gia Tập đoàn I-Glocal. Năm 2010, ông trở thành chuyên gia Nhật Bản thứ 4 có chứng chỉ hành nghề Kế toán tại Việt Nam (CPA Việt Nam)

Sơ lược tiểu sử
Năm 2007 Tốt nghiệp Đại học Kobe (Nhật Bản)
Năm 2007 Làm việc tại một công ty Bất động sản lớn có niêm yết trên sàn chứng khoán
Năm 2009 Tham gia tập đoàn I-GLOCAL CO., LTD.
Năm 2010 Lấy chứng chỉ hành nghề Kế toán Mỹ (US CPA)
Năm 2011 Lấy chứng chỉ hành nghề Kế toán tại Việt Nam (CPA Việt Nam) (Số N1898/KTV, Bộ tài chính)


sodoquanly_img03

Ông Trần Nguyên Trung – Phó Tổng giám đốc I-GLOCAL CO., LTD.

Sinh năm 1980

Ông được chọn đi du học tại Nhật Bản theo học bổng nhà nước khi đang là sinh viên trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi tốt nghiệp khoa Mạng lưới thông tin – Đại học Osaka, ông gia nhập Công ty SI Vendor, một công ty lớn trong ngành CNTT với vị trí phát triển, bảo trì hệ thống quản lý Tài chính. Năm 2008, ông tham gia tập đoàn I-GLOCAL

Sơ lược tiểu sử
Năm 2008 Lấy bằng cử nhân khoa Thông tin Đại học Osaka
Năm 2008 Làm việc tại công ty SI Vendor (có lên sàn chứng khoán)
Năm 2009 Tham gia tập đoàn I-GLOCAL CO., LTD.


sodoquanly_img04

Ông Võ Tấn Hữu – Giám đốc, I-GLOCAL CO., LTD.

Sinh năm 1980

Ông tốt nghiệp Đại học Kinh tế Hồ Chí Minh năm 2003 và tham gia Tập đoàn I-GLOCAL sau 2 năm làm việc tại một công ty cung cấp phần mềm kế toán lớn của Việt Nam. Ông đã có trên 8 năm làm việc tại tập đoàn I-GLOCAl, chuyên trách tư vấn Thuế – Kế toán – Sáp nhập doanh nghiệp. Năm 2010, ông vượt qua kỳ thi Kế toán viên lần thứ nhất của Việt Nam và lấy được chứng chỉ hành nghề Kế toán tại Việt Nam vào năm 2012 (CPA Việt Nam). Cho đến nay, ông đã có nhiều kinh nghiệm về Due Diligent tại các doanh nghiệp Việt Nam cho nhiều quỹ đầu tư/ doanh nghiệp nước ngoài.

Sơ lược tiểu sử
Năm 2003 Tốt nghiệp Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh
Năm 2003 Làm việc tại một Công ty cung cấp phần mềm quản lý kế toán lớn tại Việt Nam.
Năm 2005 Tham gia tập đoàn I-GLOCAL CO., LTD.
Năm 2010 Đạt chứng chỉ Kế toán trưởng
Năm 2012 Đạt chứng chỉ hành nghề Kế toán tại Việt Nam


sodoquanly_img05

Ông Lê Quốc Duy – Giám đốc, I-GLOCAL CO., LTD.

Sinh năm 1980

Ông tốt nghiệp khoa Kinh tế Đại học Shinshu (Nhật Bản) năm 2005, sau đó làm việc cho một công ty sản xuất linh kiện xe ô tô lớn có niêm yết trên sàn chứng khoán. Năm 2007, ông tham gia Tập đoàn I-GLOCAL. Năm 2010, trở thành Partner của Khai Minh Consulting Co., Ltd., một công ty thuộc Tập đoàn I-GLOCAL. Năm 2013, ông trở thành Partner của I-GLOCAL.

Sơ lược tiểu sử
Năm 2005 Tốt nghiệp khoa Kinh tế Đại học Shinshu (Nhật Bản)
Năm 2005 Làm việc tại công ty sản xuất linh kiện xe ô tô, có niêm yết trên sàn chứng khoán
Năm 2007 Tham gia tập đoàn I-GLOCAL CO., LTD.
Năm 2008 Đạt chứng chỉ Kế toán trưởng
Năm 2010 Làm Partner tại công ty Khai Minh Consulting Co., Ltd. nằm trong tập đoàn I-Glocal
(cho đến hiện tại)
Năm 2012 Đạt chứng chỉ Môi giới- Đánh giả Bất động sản
Năm 2013 Trở thành Partner của I-GLOCAL CO., LTD.


fukumoto02

Ông Naoki Fukumoto, Giám đốc, I-GLOCAL CO., LTD.

Sinh năm 1980

Năm 2005, kết thúc chương trình cao học tại Nhật Bản và bắt đầu làm việc cho Actus- một công ty kế toán- kiểm toán lớn. Năm 2007, ông đạt được chứng chỉ hành nghề kế toán của Nhật Bản. Từ năm 2011, với mục đích hợp tác giữa Actus và I-GLOCAL, mỗi tháng ông dành một nửa thời gian công tác tại Việt Nam. Năm 2014, ông chính thức tham gia tập đoàn I-GLOCAL.

Sơ lược tiểu sử
Năm 2005 Tốt nghiệp cao học (Nhật Bản)
Năm 2005 Làm việc tại Công ty kế toán- kiểm toán Actus
Năm 2007 Lấy được chứng chỉ hành nghề kế toán của Nhật Bản
Năm 2011 Trở thành chuyên gia hợp tác giữa Actus – I-GLOCAL
Năm 2014 Trở thành Partner của I-GLOCAL CO., LTD.


ly02

Bà Tạ Hương Ly, Giám đốc, I-GLOCAL CO., LTD.

Sinh năm 1984

Sau 5 năm học tập và nghiên cứu tại Việt Nam và Nhật Bản, bà tốt nghiệp Đại học Hà Nội năm 2007 và bắt đầu quá trình công tác tại I-GLOCAL. Năm 2011, bà trở thành Manager ở Văn phòng Hà Nội. Năm 2013, bà trở thành Partner của I-GLOCAL.

Sơ lược tiểu sử
Năm 2007 Tốt nghiệp Đại học Hà Nội
Năm 2007 Bắt đầu làm việc tại I-GLOCAL
Năm … Trở thành Manager ở văn phòng Hà Nội
Năm 2013 Trở thành Partner của I-GLOCAL CO., LTD.


Đối Tác Cung Cấp Dịch Vụ Nhân Sự

sodoquanly_img06

Ông Nguyễn Đình Phúc

Sinh năm 1977

Sau khi tốt nghiệp Khoa Quản lý rủi ro thiên tai của Đại học Kyoto (Nhật Bản), ông làm việc tại một công ty IT Vendor lớn tại Nhật. Năm 2006, ông tham gia Tập đoàn I-GLOCAL.

Sơ lược tiểu sử
Năm 2004 Tốt nghiệp thạc sỹ khoa Quản lý rủi ro thiên tai, Đại học Kyoto (Nhật Bản)
Năm 2004 Làm việc tại một công ty IT Vendor lớn tại Nhật
Năm 2006 Tham gia tập đoàn I-GLOCAL CO., LTD.


Đối Tác Kiểm Toán

sodoquanly_img07

Ông Nguyễn Quỳnh Nam – Việt Nam CPA

Sinh năm 1978

Sau khi tốt nghiệp khoa Kinh tế Đại học Ngoại thương Hà Nội tháng 12 năm 2000, ông bắt đầu sự nghiệp tại một công ty Kiểm toán lớn. Tháng 12 năm 2008, ông tham gia Công ty Kiểm toán IGL Audit (Hiện tại: Crowe Horwath Vietnam Audit Co.,Ltd) với tư cách Partner.


sodoquanly_img08

Ông Vũ Lâm – Việt Nam CPA

Sinh năm 1980

Sau khi tốt nghiệp khoa Tài chính Đại học Kinh tế quốc gia tháng 9 năm 2001, ông bắt đầu sự nghiệp tại một công ty Kiểm toán lớn. Tháng 12 năm 2008, ông tham gia Công ty Kiểm toán IGL Audit (Hiện tại: Crowe Horwath Vietnam Audit Co.,Ltd) với tư cách Partner.

Formatting is the you can look here previous step.