Liên Hệ

Gởi yêu cầu

Họ Tên (*)
Email (*)
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Xác thực (*)

Thông tin liên hệ

Văn phòng Hồ Chí Minh

Email: vietnam@valuecreate.net
Điện thoại: +84-8-3915-4236
Fax: +84-8-3915-4239
Địa chỉ: 20th Floor, TNR Tower, 180 - 192 Nguyen Cong Tru St., Dist.1, Ho Chi Minh City, Vietnam

Văn phòng Hà Nội

Email: vietnam@valuecreate.net
Điện thoại: +84-4-2220-0334
Địa chỉ: R.1206, 12th Floor, Indochina Plaza Ha Noi Tower, 241 Xuan Thuy Street, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam

Văn phòng Bình Dương

Email: vietnam@valuecreate.net
Điện thoại: +84-650-2221-450
Địa chỉ: G Floor, Sora Gardens 1 Tower, C18 Hung Vuong Boulevard (Binh Duong New City), Hoa Phu Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong